homr image
6719’ıncı ziyaretçisiniz

Sincan'ın mevcut durumu

Tüm etnik grupların çabaları sayesinde, Sincan toplumu istikrar içinde kalkınmaya devam ediyor ve halk barış ve memnuniyet içinde yaşıyor ve çalışıyor. Sincan'da art arda dört yıldan fazla bir süredir şiddet ve terör olayı görülmedi; halkın yaşam koşulları önemli ölçüde iyileştirildi, kentsel ve kırsal alanlarda temel kamu hizmetlerinin seviyesi sürekli ileriletiliyor, sosyal güvenlik sistemi her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sakinler arasındaki temel sağlık sigortasına katılım oranı % 99,7'ye ulaştı ve tüm vatandaşlar ücretsiz sağlık kontrollerinden yararlanıyor. Sincan’in tüm 14 il ve şehri otoban çağına girdi, yoksul insanların hepsi yoksulluktan çıkarıldı ve sağlık hizmetleri, istihdam, eğitim vb. konulara odaklı halka fayda getirecek projeler geliştiriliyor. Tüm etnik gruplardan halkların kazanç, mutluluk ve güvenlik duygusu önemli ölçüde artmıştır.

Ekonomi

2020 yılında Sincan’da 308,9000 yoksul insan, 32 yoksul ilçe ve 3,366 yoksul köyün tümü yoksulluktan çıkarıldı.

home12
Dışa açılma

Dışa açılma giderek genişlemeye ve derinleşmeye devam ediyor. Sincan'ın eşsiz coğrafi konumu ve ülkenin dörtte birini kaplayan kara sınırı, Sincan'ın dışa açılması için benzersiz koşullar sağlıyor. "Bir liman, İki bölge, Beş merkez ve Liman ekonomik kuşakları", Sincan için "Kuşak ve Yol" girişimini uygulamak ve batı çıkış kanalındaki çekirdek alanların inşasını teşvik etmek için önemli bir başlangıç noktasıdır.

home10
Tarım

Tarımsal ekonomik faydalar önemli ölçüde artmıştır ve başlıca mahsullerin birim başına verimi, kişi başına tarımsal çıktı değeri ve başlıca tarım ürünlerinin kişi başına payı, ulusal ortalama düzeyi üzerinde yer almaktadır."13. Beş Yıllık Plan"dan bu yana, Sincan, tahıl ve pamuk üretiminin tam mekanizasyonunu ve hayvancılık, ormancılık ve meyve ve tesis tarımı gibi karakteristik ve avantajlı endüstrilerin kapsamlı mekanizasyonunu teşvik etmeye devam ediyor.Sincan'daki geleneksel avantajlı tarım endüstrileri, büyük ölçekli bir emtia ekonomisine dönüşüyor.

home9
Sanayi

Bu güne kadar 50,000'den fazla sanayi şirketi kurulmuştur. Maden kaynaklarının geliştirilmesi ve önde gelen güç olarak tarım ve yan ürünlerin derin işlenmesiyle petrol ve doğal gaz madenciliği, petrokimya, çelik, kömür, elektrik, tekstil, inşaat malzemeleri, kimyasallar, ilaç, şeker, kağıt, deri, sigara, gıda olmak üzere eksiksiz bir kategori yelpazesine ve belli bir ölçeğe sahip modern bir endüstriyel sistem oluşturulmuştur. Bu sistem ulusal ekonomide lider bir konuma sahiptir.

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler

Beşeri bilimler

home2

Din

Sincan'daki tüm etnik gruplardan halkların dini inanç özgürlüğüne saygı duyulmakta ve korunmaktadır. Çin, giyim, yemek, evlilik, festivaller, görgü kuralları ve cenaze törenleri konularında tüm etnik grupların geleneklerine tamamen saygı gösterir. Sincan'daki tüm etnik gruplar, hukuka dayanarak tümüyle dini inanç özgürlüğüne sahiptir. Sincan'daki dini çevrelerin siyasete katılma ve tartışma hakları da tam olarak korunmuştur.Sincan'daki tüm etnik gruplardan 1.400'den fazla dini şahsiyet, her düzeyde halk kongrelerinde ve siyasi istişare toplantılarında temsilci ve komite üyesi olarak görev yapmakla siyasete katılma ve tartışma haklarını yerine getirmektedir.

home3

Kültür

Sincan'daki tüm etnik grupların kültürleri etkin bir şekilde korunmak ve aktarılmaktadır. Sincan'daki tüm etnik gruplar arasında genelde 10 dil ve yazı kullanılır. Etnik azınlıkların dilleri ve yazıları, adalet, yönetim, eğitim, basın ve yayın, radyo, film ve televizyon, internet vb. alanlarda olduğu kadar günlük hayatta da geniş kapsamlı kullanılmaktadır. Sincan'daki tüm etnik grupların dilleri ve yazılarnın gelecek nesillere aktarılması ve gelişimi, Sincan'daki tüm etnik grupların seçkin geleneksel kültürünün etkili koruma ve miras kazanmasını sağladı.

Eğitim

Eğitim daha iyiye doğru ilerliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'in kuruluşunun ilk günlerinde, Xinjiang College, Sincan'daki tek yüksek öğrenim kurumudu. 50 yılı aşkın inşaattan sonra, Sincan'ın eğitimi büyük bir sıçrama yaptı. Sincan'ın güney bölgesinde uygulanan 15 yıllık ücretsiz eğitim, çocukların eğitim yoluyla kaderlerini değiştirmelerini, dini aşırılıklardan uzak durmalarını, bilmezsizlik ve yoksulluktan kurtulmalarını ve sağlık içinde büyümelerini sağlıyor.

Video

Sincan yaşamının belgesel kaydı

"Tianshan Dağlarının Kuzeyi ve Güneyi", Sincan ile ilgili beşeri bilimler niteliğinde yepyeni bir belgeseldir. Belgeselde Tianshan'ın kuzey ve güney bölgesindeki tüm etnik gruplardan memleketlerini seven, hayallerinin peşinden giden, uyum içinde yaşayan ve devlet ile birlikte gelişen insanların hikayesi anlatılıyor. Belgesel, devlet yardımı ve kişisel mücadele, Sincan kalkınması ve iç bağlantı, kültürel miras ve yenilik geliştirme, insan ile doğanın uyumlu bir arada yaşaması vb. görüntüler izleyicilerin gözünün önüne sürerek Tianshan Dağları'nın kuzeyi ve güneyi arasındaki farklı beşeri ve doğal güzelliği göstermekle izleyiciye gerçek bir Sincan'ı anlatır.

Sıradan insanların gözünde Sincan haytaı

üç farklı Sincan ailesine girdim.